پیشگیری از آتش سوزی

جستجو
فایلهای html/pdf دیتاشیت گواهینامه ها نرم افزارها
کنترل پنل آدرس پذیر SmartLoop/2080-S
کنترل پنل آدرس پذیر SmartLoop/1010-S
کنترل پنل آدرس پذیر SmartLoop/1010-P
کاور محافظ هوا DDHCOVERN
لوله نمونه برداری TV28N
لوله نمونه برداری TV15N
بیم دتکتور مدل BDH110
براکت PRCABSP اینیم
براکت PRCABRK اینیم
میکروفون IPG-PTT
منبع تغذیه پایه میکروفون IPS24024DT
پایه میکروفون اینیم IPG
پایه میکروفون IPGE
ماژول ورودی خروجی IFM16IO
ماژول مدیریت تلفن های اضطراری IFAMFFT
ماژول اتصال به شبکه IFAMIDANET
ماژول ماتریس صوتی IFAMEVAC
ماژول منبع تغذیه IFAMPSU
ماژول آمپلی فایر مدل IFAMAMP
ماژول تشخیص حریق FPMCPU
ماژول مدیریت ارتباطات سریال Previdia-C-COM
ماژول برد اتصال به شبکه Previdia C-COM LAN
کنترل پنل Previdia Compact
تکرار کننده مدل PREVIDIA-C-REP
کابینت مدل +PRCAB
ماژول عملکرد صوتی FPAMIAS
کنترل پنل تشخیص حریق Previdia Vox
کنترل پنل Previdia Ultra216
کنترل پنل تشخیص حریق Previdia UltraVox
کنترل پنل متعارف 4 زون SmartLine 020-4
کنترل پنل متعارف 4 زون SmartLine 036-4
دتکتور دودی متعارف ID100
دتکتور حرارتی متعارف ID200
دتکتور ترکیبی متعارف مدل ID300
شستی اعلام حریق متعارف IC0020
شستی اعلام حریق متعارف IC0011E
چراغ سر درب IL0010
ماژول افزایش زون SmartLine/8Z
کارت اطفاء حریق SmartLetLoose/ONE
پایه نصب دتکتور EB0010
آژیر اعلام حریق متعارف IS2011
کنترل پنل ماژولار Previdia216
کنترل پنل آدرس پذیر SmartLoop/2080-G
کنترل پنل آدرس پذیر SmartLoop/2080-P
ماژول اطفاء حریق IFMEXT
دتکتور دودی آدرس پذیر ED100
دتکتور حرارتی آدرس پذیر ED200
دتکتور ترکیبی آدرس پذیر ED300
شستی اعلام حریق آدرس پذیر EC0020
شستی اعلام حریق آدرس پذیر C0011E
آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارف IS2021
ماژول منبع تغذیه IFM24160 اینیم
میکروماژول EU311
ماژول نشان دهنده اطفاء حریق FPMEXT
ماژول نشان دهنده زون FPMLED
ماژول شبکه خارجی IFMLAN
ماژول ورودی و خروجی EM312SR
ماژول زون کانونشنال EM411R
کارت افزایش لوپ آدرس پذیر SmartLoop/2L
کارت شبکه داخلی Smartloop/NET
پرینتر SmartLoop/PRN
کارت تلفن کننده مرکز آدرس پذیر SmartLoop/PSTN
کارت توسعه مرکز کنترل SmartLoop/INOUT
ماژول CPU کنترل پنل پرویدیا FPMCPU-L
تکرار کننده کنترل پنل متعارف SmartLetUsee/LCD-Lite
تکرار کننده کنترل پنل آدرس پذیر SmartLetUsee/LCD
بیم دتکتور مدل BDH200
ماژول تلفن کننده IFMDIAL
دتکتور مکنده Micra25
دتکتور مکنده Micra100
زنگ اعلام حریق ISC010E
کنترل پنل Previdia-C050SG
کنترل پنل Previdia-C200SG
کنترل پنل Previdia-C100SG
کارت تلفن کننده کنترل Previdia-C-DIAL
ماژول رله قابل برنامه ریزی IFM4R
ماژول نشان دهنده و پرینتر FPMLEDPRN
ماژول ورودی و خروجی IFM4IO
ماژول پوشاننده کنترل پنل پرویدیا FPMNUL
آژیر اعلام حریق متعارف IS0010
جعبه گسترش پنل Previdia مدل PRCAB
کنترل پنل متعارف 2 زون SmartLine 020-2
نرم افزار راه اندازی و مدیریتی پرویدیا مدل Previdia/STUDIO
چراغ هشدار ISS021
لوله نمونه برداری TV06N
شستی تاخیر در اطفاء اتوماتیک ICB010
کلید قطع کننده اطفاء حریق ICK010
ماژول ورودی خروجی آدرس پذیر EM3xx
اسپیکر ضد حریق گنبدی A63FD
قاب فلزی PRREP
پایه نصب دتکتور EB0020
منبع تغذیه 1.5 آمپر SPS24060G
منبع تغذیه 4 آمپر SPS24160G
منبع تغذیه 1.5 آمپر SPS24060S
منبع تغذیه 4 آمپر SPS24160S
کنترل پنل آدرس پذیر SmartLoop/1010-G
تکرار کننده پنل SmartLetUSee/LCD-RK
تکرار کننده LED مدل SmartLetUSee/LED
نرم افزار کنترل از راه دور مدل SmartLetUSee/IP
کنترل پنل ماژولار Previdia216R
کنترل پنل آدرس پذیر Previdia-C050SZEG
دستگاه برنامه ریزی تجهیزات مدل EITK2000
نرم‌افزار برنامه‌ریزی و مدیریت مدل SmartLeague
نرم‌افزار نظارتی مدل SmartLook
دتکتور مکنده Micra10
منبع تغذیه SPS24060G
منبع تغذیه SPS24160G
منبع تغذیه 1.5 آمپر IPS24060G
منبع تغذیه 4 آمپر IPS24160G
دتکتور گاز مدل ING7
دتکتور گاز مدل INE7
دتکتور گاز مدل INE7-T
دتکتور حرارتی کابلی اینیم
هدایت کننده کانالی EBDDHN
ماژول افزایش لوپ IFM2L
ماژول ارتباطی پنل های پرویدیا IFMNET