با ما همکاری کنید

تیم Inim دائما در حال رشد است: رزومه خود را ارسال کنید.

در یک زمینه رقابتی فزاینده، ما روی ساختار و پرسنل Inim سرمایه گذاری می کنیم.

قدرت ما این است که احساس یکی بودن کنیم. ما به همکارانی که پروژه Inim را به اشتراک می گذارند اعتقاد داریم.

ما معتقدیم که همکاری با یکدیگر مزیت ماست.

ما مهارت‌هایی را می‌شناسیم که با همکاری بدون حجاب و موانع تصعید می‌شوند.

ما به دنبال استعدادها به عنوان محرک رشد مستمر برای شرکت هستیم.

درخواست خود را ارسال کنید!

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, doc, docx, zip, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.