آیا به دنبال گواهینامه، بیانیه عملکرد، اعلامیه انطباق محصول یا سایر اسناد محصول هستید؟ برای محصول مورد علاقه خود اینجا را جستجو کنید.
آیا به دنبال کتابچه راهنمای زبان خود هستید و وب سایت ما زبان شما را پیش بینی نمی کند؟ سپس به نسخه انگلیسی وبسایت بروید، دیتاشیت محصول مورد نظر را باز کنید و روی تب 'Manuals' کلیک کنید، در آنجا دفترچه راهنما را به زبان خود خواهید یافت!

ماژول ورودی خروجی آدرس پذیر EM3xx

ماژول ورودی خروجی آدرس پذیر EM3xx

ماژول چند ورودی/خروجی و رابط منطقه معمولی

ماژول به حلقه متصل می شود و بسته به مدل، ورودی و خروجی های مختلفی را ارائه می دهد (جدول را ببینید). در نسخه های مجهز به 4 ورودی، 2 مورد از آنها را می توان به عنوان مناطق معمولی پیکربندی کرد که توسط حلقه یا منبع تغذیه محلی تغذیه می شود. 4 خروجی، بسته به مدل، برای مدیریت نشانگرهای نوری-آکوستیک یا کنتاکت های خشک نظارت می شوند.

ماژول ورودی خروجی آدرس پذیر EM3xx اینیم

ماژول به حلقه متصل می شود و بسته به مدل ورودی خروجی های مختلفی را ارائه می دهد. (جدول را ببینید). در نسخه های مجهز به 4 ورودی، 2 مورد از آنها را می توان به عنوان مناطق معمولی پیکربندی کرد. که توسط حلقه یا منبع تغذیه محلی تغذیه می شود. 4 خروجی، بسته به مدل، برای مدیریت نشانگرهای نوری-آکوستیک یا کنتاکت های خشک نظارت می شوند.

ماژول چند ورودی / خروجی آدرس پذیر مدل EM3xx می­‌تواند برای مدار سیستم های آدرس پذیر مورد استفاده قرار بگیرند. ماژول مستقیما به لوپ متصل می شود. و مطابق مدل حداکثر 4 ورودی و 4 خروجی را فراهم می کند. در مدل های 4 ورودی  2 مورد از آنها را می توان به عنوان رابط خط معمولی یا ورودی های 4mA تا 20mA  که توسط لوپ یا منبع تغذیه محلی استفاده می شود. تنظیم کرد. 4 خروجی بسته به مدل برای مدیریت شنیداری/دیداری نظارت می شوند.

مدل های زیر برای ماژول سری EM3xx تعریف می شود:

EM344S: ماژول 4 ورودی- 4 خروجی (supervised) آدرس پذیر آنالوگ

EM344R: ماژول 4 ورودی- 4 خروجی (voltage free) آدرس پذیر آنالوگ

EM340: ماژول 4 ورودی آدرس پذیر آنالوگ

EM304S: ماژول 4 خروجی (supervised) آدرس پذیر آنالوگ

EM304R: ماژول 4 خروجی (voltage free) آدرس پذیر آنالوگ

محصولات هم گروه

  • نوع سیستم
    آدرس پذیر
  • گارانتی
  • جنس بدنه
    ABS