آیا به دنبال گواهینامه، بیانیه عملکرد، اعلامیه انطباق محصول یا سایر اسناد محصول هستید؟ برای محصول مورد علاقه خود اینجا را جستجو کنید.
آیا به دنبال کتابچه راهنمای زبان خود هستید و وب سایت ما زبان شما را پیش بینی نمی کند؟ سپس به نسخه انگلیسی وبسایت بروید، دیتاشیت محصول مورد نظر را باز کنید و روی تب 'Manuals' کلیک کنید، در آنجا دفترچه راهنما را به زبان خود خواهید یافت!

ماژول اطفاء حریق IFMEXT

ماژول اطفاء حریق IFMEXT

ماژول مدیریت سیستم اطفاء گاز
پایانه هایی را برای مدیریت دستگاه هایی که معمولاً در این نوع نصب درخواست می شوند همراه با منطق فعال سازی کافی ارائه می دهد.
عملکردهای مختلف موجود در پایانه ها را می توان در دستگاه های متصل به حلقه (به استثنای کنترل شیر برقی) تکرار کرد.
هر کنترل پنل حداکثر 24 ماژول IFMEXT را مدیریت می کند.
ماژول ها باید با پانل سیگنالینگ FPMEXT مرتبط باشند.
هر ماژول FPMEXT سیگنال های بصری حداکثر 5 ماژول IFMEXT را گزارش می دهد.

ماژول اطفاء حریق IFMEXT اینیم

ماژول اطفاء حریق IFMEXT : پایانه هایی را برای مدیریت دستگاه هایی که معمولاً در این نوع نصب درخواست می شوند همراه با منطق فعال سازی کافی ارائه می دهد.
عملکردهای مختلف موجود در پایانه ها را می توان در دستگاه های متصل به حلقه (به استثنای کنترل شیر برقی) تکرار کرد.
هر کنترل پنل حداکثر 24 ماژول IFMEXT را مدیریت می کند.
ماژول ها باید با پانل سیگنالینگ FPMEXT مرتبط باشند.
هر ماژول FPMEXT سیگنال های بصری حداکثر 5 ماژول IFMEXT را گزارش می دهد

ماژول مدیریت سیستم اطفاء گاز

 این ماژول ترمینال هایی در اختیار کاربر قرار می دهد که به طور معمول در مدیریت سیستم اطفای گاز مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت دلخواه قابل برنامه ریزی می باشند. عملکرد های مختلف روی ترمینال ماژول می توانند با تجهیزات قرار گرفته روی لوپ جایگزین شوند (بجز کنترل کننده شیر برقی) هر کنترل پنل تا 24 ماژول IFMEXT را پشتیبانی می کند. این ماژول باید به همراه ماژول علامت دهی FPMEXT مورد استفاده قرار گیرد که هر ماژول FPMEXT گزارش وضعیت حداکثر 5 ماژول IFMEXT را ارائه می دهد. ماژول های سری IFM به نوار درایو CAN در داخل کابینت ها (حداکثر 8 ماژول IFM در هر کابینت) بسته به عملکردهای مورد نیاز متصل می شوند.

دارای ترمینال ورودی و خروجی برای

• کنترل SWITCH PRESSOSTATE با عملکردهای قابل برنامه ریزی

• STOP EXTINCTION با عملکردهای قابل برنامه ریزی

•  MANUAL EXTINCTION

• فرمان VALVE

•  سیگنال خاموشی HOLD

•  سیگنال PRE-EXTINCTION

•  سیگنال گاز RELEASED

• CPU اختصاص داده شده به کنترل ماژول و ارتباط با ماژول کنترل پنل FPMCPU

 

 

 

 

 

  • نوع سیستم
    آدرس پذیر
  • گارانتی
  • ولتاژ عملکرد
    220Vac