آیا به دنبال گواهینامه، بیانیه عملکرد، اعلامیه انطباق محصول یا سایر اسناد محصول هستید؟ برای محصول مورد علاقه خود اینجا را جستجو کنید.
آیا به دنبال کتابچه راهنمای زبان خود هستید و وب سایت ما زبان شما را پیش بینی نمی کند؟ سپس به نسخه انگلیسی وبسایت بروید، دیتاشیت محصول مورد نظر را باز کنید و روی تب 'Manuals' کلیک کنید، در آنجا دفترچه راهنما را به زبان خود خواهید یافت!

لوله نمونه برداری TV06N

لوله نمونه برداری TV06N

لوله نمونه برداری 0.6 متری

TV – لوله های نمونه برداری هوا – لوله های نمونه برداری از هوا در 3 طول مختلف موجود می باشد: 0.6m, 1.5m, 2.8m. انتخاب طول مناسب برای لوله نمونه برداری بر اساس پهنای کانال متناظر آن می باشد. حداقل 90% کانال باید توسط لوله نمونه برداری پوشانده شود. اگر پهنای کانال بیش از 60 سانتی متر باشد لوله نمونه برداری باید تمام پهنای کانال را پوشش دهد.

نصب – لوله آلومینیومی را می توان با کوتاه کردن برای کانال مورد نظر اندازه کرد. قطر خارجی لوله نمونه برداری 38 میلی متر می باشد.

پایش جریان هوا – زبانه پلاستیکی قرمز رنگی درون محفظه دستگاه تعبیه شده که برقراری جریان هوا حول دتکتور را نشان می دهد و می تواند موید این باشد که در سیستم نمونه برداری نشتی وجود ندارد و هوای کانال از محفظه حاوی دتکتور عبور می کند.

لوله نمونه برداری TV06N اینیم

لوله نمونه برداری 0.6 متری اینیم

TV – لوله های نمونه برداری هوا – لوله های نمونه برداری از هوا در 3 طول مختلف موجود می باشد: 0.6m, 1.5m, 2.8m. انتخاب طول مناسب برای لوله نمونه برداری بر اساس پهنای کانال متناظر آن می باشد. حداقل 90% کانال باید توسط لوله نمونه برداری پوشانده شود. اگر پهنای کانال بیش از 60 سانتی متر باشد لوله نمونه برداری باید تمام پهنای کانال را پوشش دهد.

نصب – لوله آلومینیومی را می توان با کوتاه کردن برای کانال مورد نظر اندازه کرد. قطر خارجی لوله نمونه برداری 38 میلی متر می باشد.

پایش جریان هوا – زبانه پلاستیکی قرمز رنگی درون محفظه دستگاه تعبیه شده که برقراری جریان هوا حول دتکتور را نشان می دهد و می تواند موید این باشد که در سیستم نمونه برداری نشتی وجود ندارد و هوای کانال از محفظه حاوی دتکتور عبور می کند.

 

هدایت کننده کانالی EBDDHN یک سیستم نمونه برداری است که جهت گرفتن نمونه از لوله های نمونه برداری هوا استفاده می کند. این لوله های نمونه برداری دارای طراحی جدیدی هستند که در طول های مختلف ارائه می شوند و به سادگی نصب می شوند.

لوله نمونه برداری مدل TV06N در هدایت کننده های کانالی استفاده می شود که کار نمونه برداری از هوا را انجام می دهند. این مدل با طول 0.6m ارائه می شود که بر اساس پهنای کانالی که هدایت کننده در آن قرار می گیرد انتخاب می شود.

مشاهده دیگر محصولات این گروه