آیا به دنبال گواهینامه، بیانیه عملکرد، اعلامیه انطباق محصول یا سایر اسناد محصول هستید؟ برای محصول مورد علاقه خود اینجا را جستجو کنید.
آیا به دنبال کتابچه راهنمای زبان خود هستید و وب سایت ما زبان شما را پیش بینی نمی کند؟ سپس به نسخه انگلیسی وبسایت بروید، دیتاشیت محصول مورد نظر را باز کنید و روی تب 'Manuals' کلیک کنید، در آنجا دفترچه راهنما را به زبان خود خواهید یافت!

کلید قطع کننده اطفاء حریق ICK010

کلید قطع کننده اطفاء حریق ICK010

کلید سوئیچ

این کلیدها کنتاکت های الکتریکی هستند که می توان آنها را با یک کلید، فعال و ریست کرد. برای انتخاب حالت های مختلف عملکرد سیستم قابل استفاده  است.
بدون هیچ برچسبی عرضه می شوند.

کلید قطع کننده اطفاء حریق ICK010 اینیم

این کلیدها کنتاکت های الکتریکی هستند که می توان آنها را با یک کلید، فعال و ریست کرد. برای انتخاب حالت های مختلف عملکرد سیستم قابل استفاده  است.
بدون هیچ برچسبی عرضه می شوند.

سوئیچ های کلیدی در رنگ های مختلف

کلیدهای زیر کنتاکت های الکتریکی هستند که می توان آنها را با یک کلید، فعال و ریست کرد. برای انتخاب حالت های مختلف عملکرد سیستم قابل استفاده  است.

کدهای سفارش

ICK010Y – کلید سوئیچ با محفظه زرد

ICK010G – کلید سوئیچ با محفظه سبز

ICK010B – کلید سوئیچ با محفظه آبی

ICK010W – کلید سوئیچ با محفظه سفید

محصولات دیگر این گروه