چاپ صفحه
امتیاز کاربران : 0
تعداد رای : 0

تعداد بازدید: 860
معرفي به دوستان
<
>

هدایت کننده های کانالی

کدها و استاندارد های بین المللی، قائل به نقش کانال های هوای گرم و تهویه در پخش شدن دود، گازهای سمی، شعله در سراسر ساختمان هستند. به همین جهت در مکان هایی که کانال هوا ممکن است به پخش شدن شعله یا دود کمک کند، لازم است که اقداماتی برای ایمن سازی ابنیه صورت پذیرد. یکی از اهداف اصلی کاشف های دود کانال، کمینه کردن انتشار دود و در نتیجه کاهش خطر ایجاد ترس، مصدومیت و حتی خسارات مالی است. یک سیستم کشف حریق موثر امکان پاسخ دهی سریع را فراهم می کند و محصولات ضد حریق  inim هر آنچه که شما برای ایمن سازی سیستم کانال هوای خود نیاز دارید را به شما پیشنهاد می کند.

EBDDHN آداپتور عمومی برای نصب داکت

محفظه همه انواع دتکتورها (متعارف یا آدرس پذیر). پایه دتکتوردرون محفظه قرار می گیرد و توسط دو پیچ در جای خود به صورت ایمن محکم می شود. سیم بندی این تجهیز به کمک برد ترمینالی تعبیه شده در دستگاه بسیار آسان می باشد.

در ساختمان های تجاری و صنعتی به کمک نمونه برداری پیوسته از جریان هوای درون کانال های تهویه و گرمایشی امکان اعلام هشدار سریع وجود دود میسر می شود.

بر اساس اصول تهویه این تجهیز چنان طراحی شده که با دتکتور دودی و لوله نمونه برداری هوا با طول کافی کار کند. عملکرد این دستگاه برای سرعت جریان هوای بین 0.5 m/s  تا 20 m/s  می باشد.

TV

لوله‌ی نمونه‌برداری از هوا: لوله های نمونه برداری از هوا در 3 طول مختلف موجود می باشد.

لوله های : 0.6m, 1.5m, 2.8m انتخاب طول مناسب برای لوله نمونه برداری بر اساس پهنای کانال متناظر آن می باشد. حداقل 90% کانال باید توسط لوله نمونه برداری پوشانده شود. اگر پهنای کانال بیش از 60 سانتی متر باشد لوله نمونه برداری باید تمام پهنای کانال را پوشش دهد.

نصب: لوله آلومینیومی را می توان با کوتاه کردن برای کانال مورد نظر اندازه کرد. قطر خارجی لوله نمونه برداری 38 میلی متر می باشد.
نمایش جریان هوا: زبانه پلاستیکی قرمز رنگی درون محفظه دستگاه تعبیه شده که برقراری جریان هوا حول دتکتور را نشان می دهد و می تواند موید این باشد که در سیستم نمونه برداری نشتی وجود ندارد و هوای کانال از محفظه حاوی دتکتور عبور می کند.

 DDHBRKTNبراکت نصب برای کانال های دوار

این تجهیز روی کانال های هوای دوار قرار می گیرد و سطحی صاف برای قرار گرفتن EBDDA  فراهم می کند.

DDHCOVERN پوشش محافظ هوا

هنگامی که EBDDH در فضای  خارج ساختمان نصب می گردد این پوشش مورد نیاز است.

هدایت کننده های کانالی

هدایت کننده های دتکتور دودی برای استفاده در کانال ها

  • مشخصات کلی
نقد و بررسی هدایت کننده های کانالی
نظرات کاربران
  •